Други услуги

Посмъртен тоалет – хигиенизиране и обличане на тялото от медицинско лице,

които  могат да бъдат извършени в осигурено от фирмата помещение.

 Траурна агенция „ПАМЕТ” разполага със собствена хладилна камера.

 Репатрация – превоз на тленни останки от и за чужбина.

 Асистиране при превод, легализация и заверка на документи за български и чуждестранни граждани.