Кремация

Кремацията е алтернатива на погребването в земята. Нейният избор зависи от религията, културата и разбиранията.

Тя представлява индивидуално изгаряне на тленни останки докато от тях се получи прах.

Прахът се поставя в херметично затворена кутия – урна.

Урната с прах може да бъде погребана в земята, да бъде поставена в урнова ниша или съхранявана на друго място.

Преди извършване на кремация може да се проведе прощална церемония - опело или граждански ритуал.